• /'evәri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mỗi, mọi
  Don't forget to take medicine every morning
  Nhớ uống thuốc mỗi buổi sáng
  every now and then
  thỉnh thoảng
  every now and again
  thỉnh thoảng
  every so often
  thỉnh thoảng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mỗi, mọi

  Kỹ thuật chung

  mỗi
  mọi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  none

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X