• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Ngoại động từ=== =====Cướp đoạt, tước đoạt, chiếm đoạt; bóc lột===== ==Từ điển Oxford== ===V.tr.=== =====Literary (ofte...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 11: Dòng 11:
  =====Cướp đoạt, tước đoạt, chiếm đoạt; bóc lột=====
  =====Cướp đoạt, tước đoạt, chiếm đoạt; bóc lột=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[despoiled]]
   +
  *Ving: [[despoiling]]
  == Oxford==
  == Oxford==

  17:42, ngày 22 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cướp đoạt, tước đoạt, chiếm đoạt; bóc lột

  hình thái từ

  Oxford

  V.tr.

  Literary (often foll. by of) plunder; rob; deprive(despoiled the roof of its lead).
  Despoiler n. despoilmentn. despoliation n. [ME f. OF despoill(i)er f. L despoliare (asDE-, spoliare SPOIL)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X