• (đổi hướng từ Despoiled)
  /dis´pɔil/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cướp đoạt, tước đoạt, chiếm đoạt; bóc lột

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X