• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Ngoại động từ=== =====Gở ra, tháo ra, tách ra, lấy riêng ra===== ::to detach a stamp ::gở te...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 16: Dòng 16:
  =====(quân sự) biệt phái=====
  =====(quân sự) biệt phái=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[detached]]
   +
  *Ving: [[detaching]]
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==

  17:45, ngày 22 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Gở ra, tháo ra, tách ra, lấy riêng ra
  to detach a stamp
  gở tem ra
  (quân sự) biệt phái

  hình thái từ

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Separate, uncouple, part, disjoin, disengage, disunite,disconnect, disentangle, free, unfasten, undo, cut off, remove:She carefully detached the printer lead from the back of thecomputer.

  Oxford

  V.tr.

  (often foll. by from) unfasten or disengage and remove(detached the buttons; detached himself from the group).
  Mil.send (a ship, regiment, officer, messenger, etc.) on a separatemission.
  (as detached adj.) a impartial; unemotional (adetached viewpoint). b (esp. of a house) not joined to anotheror others; separate.
  Detachable adj. detachedly adv. [Fd‚tacher (as DE-, ATTACH)]

  Tham khảo chung

  • detach : National Weather Service
  • detach : Corporateinformation
  • detach : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X