• /stæmp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tem
  Tem thưởng hàng (như) trading stamp
  Con dấu; dấu
  Nhãn hiệu, dấu bảo đảm
  Dấu hiệu đặc trưng, phẩm chất đặc trưng
  to bear he stamp of genius
  mang dấu hiệu một thiên tài
  Hạng, loại; tầng lớp; thể loại
  men of that stamp
  loại người như thế
  Sự giậm chân; tiếng giậm chân
  Chày nghiền quặng

  Ngoại động từ

  Giậm (chân)
  to stamp one's foot
  giậm chân
  Đóng dấu lên, in dấu lên (kim loại, giấy...)
  Dán tem vào
  Nghiền (quặng)
  Chứng tỏ, tỏ rõ (tính chất của cái gì)
  this alone stamps the story as a slander
  chỉ riêng điều đó cũng chứng tỏ câu chuyện ấy là một sự nói xấu
  his manners stamp him as a gentleman
  tác phong của anh ta chứng tỏ anh ta là người quân tử
  In vào (trí não)
  to stamp something on the mind
  in việc gì vào óc

  Nội động từ

  Giậm chân
  to stamp with rage
  giậm chân vì tức giận
  to stamp down
  chà đạp
  to stamp out
  dập tắt, dẹp, nghiền nát (bóng)
  to stamp out the fire
  dập tắt lửa
  to stamp out a rebellion
  dẹp một cuộc nổi loạn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Khuôn dập, máy dập, mũi đột, tem, dấu

  Cơ khí & công trình

  dập nổi

  Hóa học & vật liệu

  TEM

  Toán & tin

  giậm

  Xây dựng

  giậm chân

  Kỹ thuật chung

  chày giã (quặng)
  khuôn
  drop stamp
  búa rơi rèn khuôn
  drop stamp
  khuôn dập thả
  figure stamp
  khuôn dập số
  free-falling stamp
  khuôn dập rơi tự do
  letter stamp
  khuôn dập chữ
  mold stamp
  khuôn dập lưới tròn
  mould stamp
  khuôn dập lưới tròn
  rivet stamp
  khuôn tán đinh
  stamp pile
  cọc ép khuôn
  khuôn dập
  drop stamp
  khuôn dập thả
  figure stamp
  khuôn dập số
  free-falling stamp
  khuôn dập rơi tự do
  letter stamp
  khuôn dập chữ
  mold stamp
  khuôn dập lưới tròn
  mould stamp
  khuôn dập lưới tròn
  khuôn đột
  khuôn rèn
  nghiền quặng
  dấu
  dấu nổi
  đóng dấu
  hot stamp
  đóng dấu nóng
  stamp cancelling machine
  máy đóng dấu tem
  stamp cancelling machine
  máy đóng dấu tem
  stamp pad ink
  mực đóng dấu chất lượng

  Kinh tế

  bổ
  búa đầu tròn
  chày
  con dấu
  con dấu (đóng)
  stamp clause
  điều khoản con dấu (đóng trên vận đơn của công ty tàu)
  con niêm
  bill stamp
  con niêm dán trên thương phiếu
  class stamp tax
  thuế con niêm phân hạng
  impressed stamp tem
  con niêm thuế
  stamp duty (stamp-duty)
  thuế con niêm
  stamp-office
  cục thuế con niêm
  subject to stamp duty
  phải đóng thuế con niêm
  tax stamp
  tem thuế, con niêm
  dán con niêm vào
  dán tem vào (thư, bưu phẩm...)
  dấu
  đóng dấu
  impressed stamp tem
  đã đóng dấu
  rubber stamp (to...)
  đóng dấu (cao-su)
  stamp a bill
  đóng dấu lên một phiếu khoán
  stamp a bill (to...)
  đóng dấu lên một phiếu khoán
  stamp pad
  hộp mực đóng dấu
  đóng dấu lên (chứng thư, phiếu khoán, biên lai, hàng hóa)
  nghiền
  nhãn
  code stamp
  nhãn hiệu bằng mã số
  date stamp
  nhãn hiệu theo ngày tháng
  reception stamp
  con dấu nhận hàng
  quần thể vi sinh vật
  sự đóng dấu
  sự lấy dấu
  tán
  tem

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X