• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 19: Dòng 19:
  =====Giam giữ, cầm tù=====
  =====Giam giữ, cầm tù=====
  -
  ===Hình thái từ===
  +
  ===hình thái từ===
  -
  *V-ed: [[Detained]]
  +
  *Ved: [[detained]]
   +
  *Ving: [[detaining]]
  == Hóa học & vật liệu==
  == Hóa học & vật liệu==

  17:48, ngày 22 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ngăn cản, cản trở
  to detain somebody in doing something
  ngăn cản ai làm việc gì
  Cầm giữ (tiền lương, tiền nợ, đồ vật...)
  Cầm chân lại, bắt đợi chờ
  Giam giữ, cầm tù

  hình thái từ

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  khử thiếc
  tẩy thiếc

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  giữ lai

  Oxford

  V.tr.

  Keep in confinement or under restraint.
  Keepwaiting; delay.
  Detainment n. [ME f. OF detenir ult. f. Ldetinere detent- (as DE-, tenere hold)]

  Tham khảo chung

  • detain : National Weather Service
  • detain : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X