• (đổi hướng từ Detaining)
  /di'tein/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ngăn cản, cản trở
  to detain somebody in doing something
  ngăn cản ai làm việc gì
  Cầm giữ (tiền lương, tiền nợ, đồ vật...)
  Cầm chân lại, bắt đợi chờ
  Giam giữ, cầm tù

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  khử thiếc
  tẩy thiếc

  Xây dựng

  giữ lai

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X