• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== Xem devaluate == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====mất giá===== ==Từ điển Oxford== ===V.tr.=== =====(devalues, dev...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 9: Dòng 9:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Xem [[devaluate]]
  Xem [[devaluate]]
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[devalued]]
   +
  *Ving: [[devaluing]]
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==

  17:54, ngày 22 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Xem devaluate

  hình thái từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  mất giá

  Oxford

  V.tr.

  (devalues, devalued, devaluing) 1 reduce the value of.
  Econ. reduce the value of (a currency) in relation to othercurrencies or to gold (opp. REVALUE).
  Devaluation n.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X