• (đổi hướng từ Devaluing)
  /di´vælju:/

  Thông dụng

  Xem devaluate

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mất giá

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X