• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">dis'm&#230;ntl</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">dis'm&#230;ntl</font>'''/=====
  - 
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 22: Dòng 15:
  *Ving: [[dismantling]]
  *Ving: [[dismantling]]
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
   +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Kỹ thuật chung ===
  =====bóc vỏ=====
  =====bóc vỏ=====
  Dòng 33: Dòng 29:
  =====tháo rời=====
  =====tháo rời=====
  -
  =====vặn ra=====
  +
  =====vặn ra=====
  -
   
  +
  === Oxford===
  -
  == Oxford==
  +
  =====V.tr.=====
  -
  ===V.tr.===
  +
  -
   
  +
  =====Take to pieces; pull down.=====
  =====Take to pieces; pull down.=====

  19:19, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  /dis'mæntl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Dỡ hết vật che đậy, lột bỏ vật phủ ngoài
  Tháo dỡ hết các thứ trang bị (súng ống, buồm... trên tàu)
  Tháo dỡ (máy móc)
  Phá huỷ, triệt phá (thành luỹ)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bóc vỏ
  phá hủy
  tháo
  to dismantle
  tháo ra
  tháo rời
  vặn ra

  Oxford

  V.tr.
  Take to pieces; pull down.
  Deprive of defences orequipment.
  (often foll. by of) strip of covering orprotection.
  Dismantlement n. dismantler n. [OF desmanteler(as DIS-, MANTLE)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X