• /dis´mæntliη/

  Kỹ thuật chung

  sự tháo dỡ
  sự tháo ra
  sự tháo rời
  tháo
  camp dismantling
  tháo dỡ (lều trại)
  dismantling and assembly
  thiết bị để tháo lắp
  dismantling chamber
  buồng tháo dỡ
  dismantling flange
  bích tháo dỡ
  dismantling flange
  vòng tháo
  dismantling of derrick
  tháo dỡ tháp (khoan)
  dismantling of molds
  sự tháo khuôn (đúc)
  track panel dismantling
  tháo cụm đường sắt lắp sẵn
  tháo dỡ
  camp dismantling
  tháo dỡ (lều trại)
  dismantling chamber
  buồng tháo dỡ
  dismantling flange
  bích tháo dỡ
  dismantling of derrick
  tháo dỡ tháp (khoan)

  Địa chất

  sự tháo dỡ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X