• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (18:56, ngày 8 tháng 1 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Tính từ=====
  +
  ===Tính từ===
   +
   
  =====Có tác dụng giáo dục=====
  =====Có tác dụng giáo dục=====

  Hiện nay

  /´edjukətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tác dụng giáo dục
  Thuộc sự giáo dục

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X