• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">i':vniɳ</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">'i:vniɳ</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 11: Dòng 11:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  Dòng 38: Dòng 38:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=evening evening] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=evening evening] : National Weather Service
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=evening evening] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=evening evening] : Corporateinformation
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  17:50, ngày 2 tháng 12 năm 2008

  /'i:vniɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Buổi chiều, buổi tối, tối đêm
  a musical evening
  một tối hoà nhạc, một đêm hoà nhạc
  (nghĩa bóng) lúc xế bóng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  buổi tối

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Nightfall, eventide, dusk, sunset, sundown, p.m., Literarygloaming: The Klincks will join us for dinner this evening.

  Oxford

  N. & int.
  N.
  The end part of the day, esp. from about 6p.m. to bedtime (this evening; during the evening; eveningmeal).
  This time spent in a particular way (had a livelyevening).
  A time compared with this, esp. the last part of aperson's life.

  Int. = good evening (see GOOD adj.

  ).
  Evening dress formal dress for evening wear. evening primroseany plant of the genus Oenothera with pale yellow flowers thatopen in the evening. evening star a planet, esp. Venus,conspicuous in the west after sunset. [OE ‘fnung, rel. toEVEN(2)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X