• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 6: Dòng 6:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  ????????????????????(???)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  +
  ===động từ + cách viết khác : (faní)/feinz/ (fens) /fenz/===
   +
  ===== xin miễn=====
   +
  ::[[fain]] [[i]] [[goal]] [[keeping !] ]
   +
  :: tớ giữ gôn à, xin miễn
   +
  ===tính từ===
   +
  ===== đành bằng long, đành đồng ý, đành phải=====
   +
  ===== ( từ hiếm, nghĩa hiếm), sẵn sàng, vui long=====
   +
  ===phó từ===
   +
  ===== vui lòng=====
   +
  ::[[he]] [[would]] [[fain]] [[depart] ]
   +
  :: nó vui lòng ra đi
  == Oxford==
  == Oxford==

  01:22, ngày 25 tháng 11 năm 2007

  /fein/ ---> =====

  Thông dụng

  động từ + cách viết khác : (faní)/feinz/ (fens) /fenz/

  xin miễn
  fain i goal [[keeping !] ]
  tớ giữ gôn à, xin miễn

  tính từ

  đành bằng long, đành đồng ý, đành phải
  ( từ hiếm, nghĩa hiếm), sẵn sàng, vui long

  phó từ

  vui lòng
  he would fain [[depart] ]
  nó vui lòng ra đi

  Oxford

  Adj. & adv.

  Archaic
  Predic.adj. (foll. by to + infin.)
  Willing under the circumstances to.
  Left with no alternativebut to.
  Adv. gladly (esp. would fain). [OE f‘gen f. Gmc]

  Tham khảo chung

  • fain : National Weather Service

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X