• /ai/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều Is, I's

  Mẫu tự thứ chín trong bảng mẫu tự tiếng Anh
  The I cái tôi, bản ngã (triết học)
  Một (chữ số La mã)
  Vật hình I
  to dot the i's and cross the i's
  (xem) dot

  Đại từ

  Tôi, ta, tao, tớ, mình
  I said so
  tôi nói vậy
  you know it as well as I (do)
  anh cũng biết rõ điều đó như tôi
  Viết tắt: -đảo ( island)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X