• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (11:33, ngày 21 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  == Hóa học & vật liệu==
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====cửa buồng đốt=====
  =====cửa buồng đốt=====
  - 
  =====cửa chống cháy (mỏ)=====
  =====cửa chống cháy (mỏ)=====
  - 
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====cửa ngăn cháy=====
  =====cửa ngăn cháy=====
  ::heat-actuated [[fire]] [[door]] ([[or]]shutter)
  ::heat-actuated [[fire]] [[door]] ([[or]]shutter)
  Dòng 22: Dòng 16:
  ::cửa phòng cháy tự đóng
  ::cửa phòng cháy tự đóng
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====cửa chịu lửa=====
  =====cửa chịu lửa=====
  -
   
  +
  [[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]][[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  Hiện nay

  Hóa học & vật liệu

  cửa buồng đốt
  cửa chống cháy (mỏ)

  Xây dựng

  cửa ngăn cháy
  heat-actuated fire door (orshutter)
  cửa ngăn cháy khi có tác động nhiệt
  self-closing fire door
  cửa ngăn cháy tự đóng
  cửa phòng cháy
  automatic fire door
  cửa phòng cháy tự động
  metal-clad fire door
  cửa phòng cháy bọc kim loại
  self-closing fire door
  cửa phòng cháy tự đóng

  Kỹ thuật chung

  cửa chịu lửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X