• /ɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vàng (ở huy hiệu)

  Giới từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) trước, trước khi

  Liên từ

  Hoặc, hay là
  in the heart or in the head
  hoặc ở trong tim hoặc ở trong đầu
  is it right or wrong ?
  cái đó đúng hay sai?
  Nếu không
  make haste, or else you will be late
  nhanh lên, nếu không anh sẽ bị trễ
  Tức là
  a dug-out or a hollowed-tree boat
  một chiếc thuyền độc mộc, tức là một chiếc thuyền bằng một thân cây đục thành
  a kilo, or two pounds
  một ký lô tức là hai pao
  either..or
  như either
  or else
  không thì
  Đúng hơn, chính xác hơn
  or rather
  nói cho đúng hơn
  or so
  khoảng ấy
  or sb/sth/somewhere
  ai đó, cái gì đó, đâu đó
  or two
  khoảng, độ chừng
  whether..or
  hether or not
  Như whether

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hay là
  phép Hoặc

  Kỹ thuật chung

  hoặc

  Y học

  Operation room
  phòng phẫu thuật


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X