• (Khác biệt giữa các bản)
  (sưả nghiã)
  Dòng 2: Dòng 2:
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  -
  =====Sự bán rẻ những đồ đạc bị cháy dở=====
  +
  =====Sự bán rẻ hàng hoá, đồ đạc (do người bán bị phá sản hay bị rủi ro, nguy khốn khác - như bị cháy)=====
  -
   
  +
  =====Bán tống, bán tháo=====
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====bán cháy hàng=====
  +
  =====bán cháy hàng=====
  -
  =====bán hàng cháy=====
  +
  =====bán hàng cháy=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 17: Dòng 17:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=fire%20sale fire sale] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=fire%20sale fire sale] : National Weather Service
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=fire%20sale fire sale] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=fire%20sale fire sale] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
   

  08:52, ngày 7 tháng 10 năm 2008

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bán rẻ hàng hoá, đồ đạc (do người bán bị phá sản hay bị rủi ro, nguy khốn khác - như bị cháy)
  Bán tống, bán tháo

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bán cháy hàng
  bán hàng cháy

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X