• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm từ)
  (thêm nghĩa)
  Dòng 5: Dòng 5:
  =====(thuộc) công khố; (thuộc) tài chính=====
  =====(thuộc) công khố; (thuộc) tài chính=====
  ::[[fiscal]] [[year]]
  ::[[fiscal]] [[year]]
  -
  ::năm tài chính
  +
  ::năm tài chính, năm tài khóa
   +
   
   +
   
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  11:23, ngày 12 tháng 11 năm 2008

  /ˈfɪskəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) công khố; (thuộc) tài chính
  fiscal year
  năm tài chính, năm tài khóa


  Danh từ

  Viên chức tư pháp (ở một số nước Châu-âu)
  ( Ê-cốt) (pháp lý) biện lý

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thuộc tài chính
  tài chính

  Kỹ thuật chung

  ngân khố

  Kinh tế

  thuế vụ viên
  fiscal agent
  cơ quan quản lý tài khóa


  Tham khảo
  • fiscal : Corporateinformation
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.
  Financial, economic, budgetary, pecuniary, monetary: Itis against our fiscal policy to deal in off-shore securities.

  Oxford

  Adj. & n.
  Adj. of public revenue.
  N.
  A legal officialin some countries.
  Sc. = procurator fiscal.
  Fiscally adv. [F fiscal or L fiscalis (asFISC)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X