• /ˈfɪskəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) công khố; (thuộc) tài chính
  fiscal year
  năm tài chính, năm tài khóa

  Danh từ

  Viên chức tư pháp (ở một số nước Châu-âu)
  ( Ê-cốt) (pháp lý) biện lý

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) (thuộc) thu nhập

  Kỹ thuật chung

  ngân khố

  Kinh tế

  thuế vụ viên
  fiscal agent
  cơ quan quản lý tài khóa


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X