• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 9: Dòng 9:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  =====bãi biển=====
  =====bãi biển=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====bãi biển=====
  +
  =====bãi biển=====
  -
  =====đất bồi=====
  +
  =====đất bồi=====
  -
  =====đất bồi ở biển=====
  +
  =====đất bồi ở biển=====
  =====duyên hải=====
  =====duyên hải=====
  -
  === Oxford===
  +
   
  -
  =====N.=====
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  -
  =====The part of the shore between high- and low-water marks, orbetween the water and cultivated or developed land.=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  03:36, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /´fɔ:¸ʃɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bãi biển
  Phần đất bồi ở biển

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bãi biển

  Kinh tế

  bãi biển
  đất bồi
  đất bồi ở biển
  duyên hải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X