• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 26: Dòng 26:
  =====(tục ngữ) chớ thấy sáng mà ngỡ là vàng=====
  =====(tục ngữ) chớ thấy sáng mà ngỡ là vàng=====
  ===hình thái từ===
  ===hình thái từ===
  -
  *V-ing: [[Glittering]]
  +
  *Ved: [[glittered]]
   +
  *Ving: [[glittering]]
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==

  16:51, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ánh sáng lấp lánh
  Sự lộng lẫy; vẻ tráng lệ, vẻ rực rỡ

  Nội động từ

  Lấp lánh
  stars glittering in the sky
  các vì sao lấp lánh trên trời
  Rực rỡ, chói lọi
  All that glitters is not gold
  (tục ngữ) chớ thấy sáng mà ngỡ là vàng

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lấp lánh

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  See glisten, above.
  N.
  See gleam, 1, above.
  See glamour, above.
  Showiness, gaudiness, garishness, flash, flashiness,ostentation, floridity or floridness, spectacle, pageantry,splendour, refulgence, brilliance, Colloq pizazz or pizzazz,razzle-dazzle, razzmatazz, Slang US glitz: In those days,Hollywood was all glitter.

  Oxford

  V. & n.

  V.intr.
  Shine, esp. with a bright reflected light;sparkle.
  (usu. foll. by with) a be showy or splendid(glittered with diamonds). b be ostentatious or flashilybrilliant (glittering rhetoric).
  N.
  A gleam; a sparkle.
  Showiness; splendour.
  Tiny pieces of sparkling material as onChristmas-tree decorations.
  Glitteringly adv. glittery adj.[ME f. ON glitra f. Gmc]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X