• (đổi hướng từ Stars)
  /stɑ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngôi sao, tinh tú
  fixed star
  định tinh
  (thiên văn học) tinh cầu (bất cứ quả cầu lớn nào trong vũ trụ, cấu thành bởi hơi và toả ra ánh sáng, (như) mặt trời)
  Vật hình sao; hình trang trí ngôi sao
  (ngành in) dấu sao; dấu hoa thị
  Đốm trắng ở trán ngựa
  Nhân vật nổi tiếng, nghệ sĩ nổi tiếng, ngôi sao (điện ảnh)..
  Sao chiếu mệnh, tướng tinh
  ( số nhiều) số mệnh, số phận; lá số tử vi
  to be born under an unlucky star
  sinh vào giờ xấu
  One's bright particular star
  Mục tiêu mà mình dốc toàn tâm toàn ý để thực hiện
  to see stars
  (thông tục) nổ đom đóm mắt

  Ngoại động từ

  Dán sao, trang trí bằng hình ngôi sao
  Đánh dấu sao (vào một bản danh sách...)
  Có (diễn viên...) đóng vai chính
  a film starring a famous actor
  một phim có một diễn viên nổi tiếng đóng vai chính

  Nội động từ

  Đóng vai chính
  Trội hẳn, xuất sắc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thiên văn ) sao, hình sao, dấu sao (&80;)
  fixed starstar
  (thiên văn ) định tinh

  Điện lạnh

  sao

  Giải thích VN: Kí hiệu nhiệt độ lạnh của tủ lạnh.

  Kỹ thuật chung

  ngôi sao
  geodesic parallax of a star
  thị sai trắc địa của một ngôi sao
  geodesic parallax of a star
  thị trắc địa của một ngôi sao
  dấu sao (*)
  hình sao
  Broadband integrated Distributed Star (BIDS)
  mạng tích hợp băng rộng phân bố hình sao
  interconnected star connection
  nối hình sao gấp khúc
  interconnected star connection
  nối hình sao liên kết
  passive star
  mạng hình sao thụ động
  star bit
  mũi khoan hình sao (kỹ thuật khoan)
  star body
  thể hình sao
  star burner
  đèn hình sao
  star circuit
  nối hình sao
  star circuit
  mạch hình sao
  star configuration
  cấu hình hình sao
  star configuration
  cấu hình sao
  star connection
  cách mối nối hình sao
  star connection
  đấu hình sao
  star connection
  nối hình sao
  star connection
  mắc hình sao
  star connection
  mạng hình sao
  star connection
  mối nối hình sao
  star connection
  sự nối (mạng) hình sao
  star connection
  sự nối mạng hình sao
  star coupler
  bộ ghép hình sao
  star coupling
  liên kết hình sao
  star crack
  vết nứt hình sao
  star distribution
  phân bố hình sao
  star domain
  miền hình sao
  star fracture
  vết nứt hình sao
  star gear
  bánh hình sao
  star honeycomb
  lỗ tổ ong hình sao
  star lattice
  dàn hình sao
  star lattice clan
  dàn hình sao
  star like curve
  đường giống hình sao
  star network
  đấu hình sao
  star network
  mắc hình sao
  star network
  mạng hình sao
  star region
  miền hình sao
  star structured network
  mạng có cấu trúc hình sao
  star symbol *
  ký hiệu hình sao (*)
  star tessellation
  lưới tổ ong hinh sao
  star tessellation
  lưới tổ ong hình sao
  star topology
  cấu hình (mạng) hình sao
  star turret
  đầu rơvonve hình sao
  star voltage
  điện áp hình sao
  star wheel
  bánh hình sao
  star wheel
  tay quay hình sao
  star wired ring network
  mạng vòng nối hình sao
  star wired ring topology
  cấu hình vòng nối hình sao
  star-connected armature
  phần đứng đầu hình sao
  star-connected circuit
  mạch mắc hình sao (đa pha)
  star-finite complex
  phức hình sao hữu hạn
  star-like network
  mạng hình sao
  star-shaped stop
  cữ chặn hình sao
  star/ring network
  mạng hình sao/vòng
  three-phase star (conection)
  ba pha mắc hình sao

  Kinh tế

  hình sao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X