• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (18:49, ngày 30 tháng 3 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
   +
   
  =====Sự biết ơn=====
  =====Sự biết ơn=====

  Hiện nay

  /´greitfulnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự biết ơn
  Sự dễ chịu, sự khoan khoái

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X