• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/* /'''<font color="purple">hi:l</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /h)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="purple">hi:l</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="purple">hi:l</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  05:57, ngày 17 tháng 6 năm 2008

  /hi:l/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chữa khỏi (bệnh...), làm lành (vết thương...)
  to heal someone of a disease
  chữa cho ai khỏi bệnh gì
  Hàn gắn (mối quan hệ bị nứt rạn)
  to heal a rift
  hàn gắn mối quan hệ bị nứt rạn
  Dàn hoà, hoà giải (mối bất hoà...)

  Nội động từ

  Lành lại (vết thương)

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Cure, repair, renew, revitalize, rejuvenate, restore;mend, recuperate, recover, improve: The wounds have healed. Theointment healed his wounds. I heal quickly. 2 reconcile, settle,patch up, put or set straight or right, remedy, repair, mend:His only wish was to heal the rift with his brother.

  Oxford

  V.

  Intr. (often foll. by up) (of a wound or injury) becomesound or healthy again.
  Tr. cause (a wound, disease, orperson) to heal or be healed.
  Tr. put right (differencesetc.).
  Tr. alleviate (sorrow etc.).
  A popular name of various medicinalplants.
  Healable adj. healer n. [OE h‘lan f. Gmc, rel. toWHOLE]

  Tham khảo chung

  • heal : National Weather Service
  • heal : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X