• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== Cách viết khác imbrue =====Như imbrue===== ==Từ điển Oxford== ===V.tr.=== =====(imbues, imbued, imbuing) (often foll. by with) 1 inspireor p...)
  (Thông dụng)
  Dòng 11: Dòng 11:
  =====Như imbrue=====
  =====Như imbrue=====
   +
   +
  ==Ngoại động từ (+ with)==
   +
   +
  =====thấm đẫm (hơi ẩm)=====
   +
  =====nhuộm=====
   +
  == Oxford==
  == Oxford==
  Dòng 21: Dòng 27:
  =====Dye. [orig. as past part., f. F imbu or L imbutusf. imbuere moisten]=====
  =====Dye. [orig. as past part., f. F imbu or L imbutusf. imbuere moisten]=====
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
   +
  [[Category:Ngoại động từ (+ with)]]

  03:41, ngày 31 tháng 5 năm 2008

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác imbrue

  Như imbrue

  Ngoại động từ (+ with)

  thấm đẫm (hơi ẩm)
  nhuộm

  Oxford

  V.tr.

  (imbues, imbued, imbuing) (often foll. by with) 1 inspireor permeate (with feelings, opinions, or qualities).
  Saturate.
  Dye. [orig. as past part., f. F imbu or L imbutusf. imbuere moisten]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X