• /im'bru:/

  Thông dụng

  Cách viết khác imbue

  Ngoại động từ

  Nhúng
  to imbrue one's hands in blood
  nhúng tay vào máu
  Làm thấm đẫm, làm thấm đầy, nhuộm
  a flag imbrued with enemy blood
  một lá cờ nhuộm máu quân thù
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (nghĩa bóng) thấm nhuần, nhiễm đầy
  to be imbrued with Marxism-Leninism
  thấm nhuần tư tưởng Mác-Lênin


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X