• /im'bju:/

  Thông dụng

  Cách viết khác imbrue

  Như imbrue

  Chuyên ngành

  Ngoại động từ (+ with)

  thấm đẫm (hơi ẩm)
  nhuộm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  drain , take out

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X