• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (17:03, ngày 19 tháng 8 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (z)
   
  Dòng 10: Dòng 10:
  ::[[localized]] [[mass]]
  ::[[localized]] [[mass]]
  ::khối lượng tập trung
  ::khối lượng tập trung
   +
  === Y học ===
   +
  =====cục bộ=====
   +
  ::[[localized]] [[necrosis]]
   +
  ::Hoại tử cục bộ
  -
  [[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]][[Thể_loại:Y_học ]]

  Hiện nay

  /'loukəlaized/

  Toán & tin

  được định vị
  được định xứ

  Kỹ thuật chung

  định xứ
  localized (interference) fringe
  vân (giao thoa) định xứ
  tập trung
  localized mass
  khối lượng tập trung

  Y học

  cục bộ
  localized necrosis
  Hoại tử cục bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X