• /frindʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tua (khăn quàng cổ, thảm)
  Tóc cắt ngang trán (đàn bà)
  Ven rìa (rừng...); mép
  (vật lý) vân
  interference fringe
  vân giao thoa
  lunatic fringe
  thành phần cực đoan quá khích trong một tổ chức
  Newgate fringe
  râu chòm (dưới cằm)

  Nội động từ

  Đính tua vào
  Viền, diềm quanh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vành, đường viền
  interference fringe
  vành gia thoa


  Cơ khí & công trình

  ven

  Giao thông & vận tải

  vùng rìa

  Hóa học & vật liệu

  đới vân

  Kinh tế

  Phụ, ngoài
  Fringe benifit
  phúc lợi phụ, phụ cấp ngoài

  Kỹ thuật chung

  biên
  fringe conditions
  các điều kiện biên
  fringe effect
  hiệu ứng biên
  fringe howl
  tiếng hú biên giao thoa
  fringe well
  giếng biên
  giao thoa
  dark fringe
  vân giao thoa tối
  fringe howl
  tiếng hú biên giao thoa
  fringe separation
  sự tách vân (giao thoa)
  interference fringe
  vân giao thoa
  localized (interference) fringe
  vân (giao thoa) định xứ
  nonlocalized (interference) fringe
  vân (giao thoa) không định xứ
  mép
  rìa
  vân

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X