• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự cau mày===== =====Bóng mây u ám===== ===Nội động từ=== =====Cau mày; có vẻ đe doạ===== ::to lour [[at]...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'lauə(r)</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  18:06, ngày 16 tháng 6 năm 2008

  /'lauə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cau mày
  Bóng mây u ám

  Nội động từ

  Cau mày; có vẻ đe doạ
  to lour at (upon) somebody
  cau mày nhìn ai; nhìn ai có vẻ đe doạ
  Tối sầm (trời, mây)

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Lower, darken, threaten, menace, loom: The clouds loured:she suddenly began to feel afraid.
  Lower, frown, scowl,glower; sulk, pout, mope: He said nothing, but loured at mefrom beneath his beetled brow.

  Oxford

  V. & n.

  (also lower)
  V.intr.
  Frown; look sullen.
  (ofthe sky etc.) look dark and threatening.
  N.
  A scowl.
  Agloomy look (of the sky etc.).
  Louringly adv. loury adj.[ME loure, of unkn. orig.]

  Tham khảo chung

  • lour : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X