• (Khác biệt giữa các bản)
  (nghĩa mới)
  (sửa format)
  Dòng 7: Dòng 7:
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  ==Thông dụng==
  -
  ===Thông dụng===
  +
  ====Danh từ====
  ====Danh từ====
  =====Phong trào=====
  =====Phong trào=====
  ::[[independence]] [[movements]]
  ::[[independence]] [[movements]]
  ::phong trào giành độc lập
  ::phong trào giành độc lập
   +
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  =====chuyển động=====
  =====chuyển động=====

  14:40, ngày 13 tháng 11 năm 2008

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phong trào
  independence movements
  phong trào giành độc lập

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chuyển động
  turning movements
  chuyển động rẽ


  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X