• /,indi'pendəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác independency

  Danh từ

  Sự độc lập; nền độc lập

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [tính, sự] độc lập
  independence in behaviour
  (điều khiển học ) tính độc lập về dáng điệu;
  independence in variety
  (điều khiển học ) tính độc lập về loại
  fixed-base independence
  (thống kê ) chỉ số có cơ sở không đổi, chỉ số có chu kỳ cơ bản không đổi

  Kỹ thuật chung

  độc lập

  Kinh tế

  nền độc lập
  quan hệ độc lập
  sự độc lập
  tính độc lập
  independence of auditor
  tính độc lập của người kiểm toán
  path independence
  tính độc lập của cách lựa chọn
  path independence
  tính độc lập của sự lựa chọn
  statistical independence
  tính độc lập thống kê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X