• /´tə:niη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quay, sự xoay
  Sự đổi chiếu, sự đổi hướng
  Chỗ ngoặt, chỗ rẽ
  take the first turning to the right
  hãy đi theo con đường rẽ đầu tiên về bên phải
  Sự tiện; nghề tiện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự quay, sự thay đổi

  Cơ - Điện tử

  Sự quay, sự xoay, sự tiện, việc gia công trênmáy tiện

  Cơ khí & công trình

  rẽ hướng

  Giao thông & vận tải

  chỗ rẽ (của xe cộ)
  sự đi vòng (đường)
  sự đổi hướng (của con đường)
  sự lượn vòng
  sự rẽ

  Xây dựng

  sự quay (cần cẩu)
  sự tiện (ngoài)

  Kỹ thuật chung

  sự quay
  sự quẹo xe
  sự thay đổi
  sự tiện
  automatic turning
  sự tiện tự động
  bar turning
  sự tiện thỏi
  cam turning
  sự tiện cam
  cam turning
  sự tiện theo cam
  cam turning
  sự tiện vấu
  capstan turning
  sự tiện trên ụ rơvonve
  conical turning
  sự tiện côn
  copy turning
  sự tiện chép hình
  eccentric turning
  sự tiện vật không tròn
  external turning
  sự tiện bên ngoài
  face turning
  sự tiện mặt đầu
  final turning
  sự tiện lần cuối
  final turning
  sự tiện tinh
  internal turning
  sự tiện trong
  lain turning
  sự tiện dọc (mặt trụ)
  plain turning
  sự tiện dọc mặt trụ
  shoulder turning
  sự tiện gờ vai
  spherical turning
  sự tiện mặt cầu
  straight rough turning
  sự tiện thô dọc
  straight turning
  sự tiện dọc
  taper turning
  sự tiện côn
  thread turning
  sự tiện ren
  turning between centers
  sự tiện giữa các tàu
  turning between centres
  sự tiện giữa các tàu

  Kinh tế

  sự đảo
  sự động đặc
  sự hóa chua
  sự tháo ra
  sự trộn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X