• (Khác biệt giữa các bản)
  (Viết bằng thơ)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
  =====/'''<font color="red">pou´etikəl</font>'''/=====
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  ===Tính từ===
  +
  =====Tính từ=====
  -
   
  +
  =====(thuộc) thơ; có tính chất thơ ca; (thuộc) nhà thơ=====
  =====(thuộc) thơ; có tính chất thơ ca; (thuộc) nhà thơ=====

  20:21, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  /pou´etikəl/

  Thông dụng

  Tính từ
  (thuộc) thơ; có tính chất thơ ca; (thuộc) nhà thơ
  (thuộc ngữ) như poetic
  Viết bằng thơ
  poetical works
  những tác phẩm viết bằng thơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X