• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Rõ rệt, rõ ràng, rất dễ thấy===== ::pronounced tendency ::khuynh hướng rõ rệt ::...)
  (thêm phiên âm)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">pronounced</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  Dòng 37: Dòng 37:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=pronounced pronounced] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=pronounced pronounced] : National Weather Service
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=pronounced pronounced] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=pronounced pronounced] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  00:23, ngày 28 tháng 8 năm 2008

  /pronounced/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rõ rệt, rõ ràng, rất dễ thấy
  pronounced tendency
  khuynh hướng rõ rệt
  pronounced opinions
  những ý kiến rõ ràng
  Cảm nhận mạnh mẽ, dứt khoát (về ý kiến, quan điểm..)

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Definite, clear, plain, well-defined, decided,conspicuous, noticeable, recognizable, identifiable, obvious,striking, prominent, notable, distinct, unmistakable orunmistakeable, marked, strong: There was a pronounced odour ofbitter almonds in the room. Sophie spoke with a pronounced lisp.2 definite, distinct, unequivocal, unambiguous, specific,unqualified, undisguised, downright, outright, out-and-out,decided, complete, total, unmitigated, strong, utter, unalloyed,unmixed, clear, clear-cut, unmistakable or unmistakeable: Apronounced prejudice against fuzzy thinking emerges from hiswritings.

  Oxford

  Adj.

  (of a word, sound, etc.) uttered.
  Strongly marked;decided (a pronounced flavour; a pronounced limp).
  Pronouncedly adv.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X