• /ˈtɛndənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xu hướng, khuynh hướng
  the tendency to socialism
  xu hướng về chủ nghĩa xã hội
  a growing tendency
  một khuynh hướng ngày càng rõ
  Xu hướng, chiều hướng (phương hướng chuyển động hoặc thay đổi của cái gì)
  prices continue to show an upward tendency
  giá cả tiếp tục tỏ ra có xu thế tăng lên

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  xu hướng

  Cơ - Điện tử

  Xu thế, xu hướng

  Kỹ thuật chung

  khuynh hướng
  pressure tendency
  khuynh hướng khí áp (khí tượng học)

  Kinh tế

  xu hướng
  bearish tendency
  xu hướng giá xuống (trong thị trường chứng khoán)
  bullish tendency
  xu hướng giá lên (trong thị trường chứng khoán)
  easier tendency
  xu hướng giá xuống
  easier tendency
  xu hướng giá xuống (thị trường chứng khoán)
  inflationary tendency
  xu hướng thế
  sagging tendency
  xu hướng tuột giảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X