• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (05:09, ngày 29 tháng 5 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (LNCPP)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====thu nhập để lại=====
  =====thu nhập để lại=====
  =====tiền lời dành lại=====
  =====tiền lời dành lại=====
   +
  =====lợi nhuận để lại; lợi nhuận giữ lại; lợi nhuận chưa phân phối (không trả cho các cổ đông) =====
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  Kỹ thuật chung

  lợi nhuận để lại

  Kinh tế

  thu nhập để lại
  tiền lời dành lại
  lợi nhuận để lại; lợi nhuận giữ lại; lợi nhuận chưa phân phối (không trả cho các cổ đông)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X