• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:01, ngày 24 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">roum</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">roum</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
   +
   
  =====Thành La mã=====
  =====Thành La mã=====
  =====Đế quốc La mã=====
  =====Đế quốc La mã=====

  Hiện nay

  /roum/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thành La mã
  Đế quốc La mã
  Nhà thờ La mã
  Rome was not built in a day
  sự nghiệp lớn không xây dựng trong một ngày; muốn làm việc lớn thì phải kiên nhẫn
  when in Rome, do as the Romans do
  (tục ngữ) nhập gia tuỳ tục
  Thủ đô của Italy (Ý)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X