• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  =====cửa chắn=====
  +
  =====cửa chắn=====
  ::[[screen]] [[door]] [[hinge]]
  ::[[screen]] [[door]] [[hinge]]
  ::bản lề cửa chắn
  ::bản lề cửa chắn
  Dòng 15: Dòng 13:
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=screen%20door screen door] : National Weather Service
  +
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Xây dựng]]
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=screen%20door screen door] : Corporateinformation
  +
  -
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Xây dựng]]
  +

  03:24, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Kỹ thuật chung

  cửa chắn
  screen door hinge
  bản lề cửa chắn
  security screen door
  cửa chắn an toàn

  Xây dựng

  cửa chắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X