• (Khác biệt giữa các bản)
  n (từ loại, nghĩa)
  n (ví dụ)
  Dòng 5: Dòng 5:
  =====Sự tự lực; tính tự lực=====
  =====Sự tự lực; tính tự lực=====
   +
   +
  a self-help book
   +
   +
  một cuốn sách tự học hoàn thiện bản thân
   +
   +
  a self-help group
   +
   +
  nhóm tự giúp đỡ lẫn nhau

  11:12, ngày 11 tháng 9 năm 2008

  /¸self´help/

  Thông dụng

  Danh từ, Tính từ

  Sự tự lực; tính tự lực

  a self-help book

  một cuốn sách tự học hoàn thiện bản thân

  a self-help group

  nhóm tự giúp đỡ lẫn nhau


  Chuyên ngành

  Kinh tế

  quyền tự cứu
  sự tự lực
  Tham khảo

  Oxford

  N.
  The theory that individuals should provide for their ownsupport and improvement in society.
  The act or faculty ofproviding for or improving oneself.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X