• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa lỗi)
  Dòng 29: Dòng 29:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====V. & n.=====
   
  -
  =====V. (shrugged, shrugging) 1 intr. slightly andmomentarily raise the shoulders to express indifference,helplessness, contempt, etc.=====
   
  -
  =====Tr. a raise (the shoulders) inthis way. b shrug the shoulders to express (indifference etc.)(shrugged his consent).=====
   
  -
  =====N. the act or an instance ofshrugging.=====
  +
  [[Category:Thông dụng]]
  -
   
  +
  -
  =====Shrug off dismiss as unimportant etc. by or as ifby shrugging. [ME: orig. unkn.]=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=shrug shrug] : National Weather Service
  +
  -
   
  +
  -
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  +

  03:23, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /ʃrʌg/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Nhún vai (để biểu lộ sự nghi ngờ, thờ ơ..)

  Ngoại động từ

  Nhún, hơi nâng (vai của mình để biểu lộ sự nghi ngờ..)
  to shrug off
  nhún vai coi khinh
  to shrug off an insult
  nhún vai coi khinh một lời thoá mạ
  Giũ sạch
  to shrug off the effects of alcohol
  giũ sạch hơi men

  Danh từ

  Sự nhún vai; cái nhún vai
  Áo ngắn nửa lưng của phụ nữ, có thể bằng len, phía trước ko có nút hoặc chỉ có nút thắt ngang ngực
  Hình:Hinh minh hoa.jpg


  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X