• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">[,ti: en 'ti:]
  +
  /'''<font color="red">[,ti: en 'ti:]
  -
  viêìt tãìt
  +
  ( TNT) loaòi thuôìc nôÒ maònh ( trinitrotoluene)</font>'''/=====
  -
  ( $$TNT$$) loaòi thuôìc nôÒ maònh ( $$trinitrotoluene$$)[,ti: en 'ti:]
  +
  -
  viêìt tãìt
  +
  -
  ( TNT) loaòi thuôìc nôÒ maònh ( trinitrotoluene)</font>'''/=====
  +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  Dòng 19: Dòng 16:
  == Hóa học & vật liệu==
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====TNT=====
  +
  =====TNT=====
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[shorter]] [[name]] [[for]] [[the]] [[explosive]] [[trinitrotoluene]]. [[See]] [[TRINITROTOLUENE]].
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[shorter]] [[name]] [[for]] [[the]] [[explosive]] [[trinitrotoluene]]. [[See]] [[TRINITROTOLUENE]].
  Dòng 33: Dòng 30:
  =====Trinitrotoluene, a high explosive formed from toluene bysubstitution of three hydrogen atoms with nitro groups.=====
  =====Trinitrotoluene, a high explosive formed from toluene bysubstitution of three hydrogen atoms with nitro groups.=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]

  03:16, ngày 31 tháng 5 năm 2008

  /[,ti: en 'ti:] ( TNT) loaòi thuôìc nôÒ maònh ( trinitrotoluene)/=====


  Thông dụng

  Viết tắt
  ( TNT) loại thuốc nổ mạnh ( trinitrotoluene)

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  TNT

  Giải thích EN: A shorter name for the explosive trinitrotoluene. See TRINITROTOLUENE.

  Giải thích VN: Tên rút gọn của chất nổ TRINITROTOLUENE.

  Nguồn khác

  • tnt : Chlorine Online

  Oxford

  Abbr.

  Trinitrotoluene, a high explosive formed from toluene bysubstitution of three hydrogen atoms with nitro groups.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X