• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">'tæfril</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">'tæfril</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'tæfərəl</font>'''/=====
   +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Cách viết khác [[taffrail]]
  Cách viết khác [[taffrail]]

  15:36, ngày 8 tháng 6 năm 2008

  /'tæfərəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác taffrail

  Như taffrail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X