• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
   
  -
  =====ảnh hưởng của thuế (đối với biến động giá cả)=====
   
  -
  =====phạm vi thu thuế=====
  +
  =====ảnh hưởng của thuế (đối với biến động giá cả)=====
  -
  =====thời gian miễn thuế=====
  +
  =====phạm vi thu thuế=====
  -
  =====thời gian ưu đãi về thuế=====
  +
  =====thời gian miễn thuế=====
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  =====thời gian ưu đãi về thuế=====
  -
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=tax%20incidence&searchtitlesonly=yes tax incidence] : bized
  +
   
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]

  03:24, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  Kinh tế

  ảnh hưởng của thuế (đối với biến động giá cả)
  phạm vi thu thuế
  thời gian miễn thuế
  thời gian ưu đãi về thuế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X