• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (13:08, ngày 30 tháng 10 năm 2009) (Sửa) (undo)
  n (thêm nghĩa)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ===Thành Ngữ===
  ===Thành Ngữ===
  ::[[the]] [[generation]] [[gap]]
  ::[[the]] [[generation]] [[gap]]
  -
  ::sự khác nhau về tư tưởng giữa thế hệ đi trước và thế hệ tiếp nối
  +
  ::sự khác nhau về tư tưởng giữa thế hệ đi trước và thế hệ tiếp nối (Khoảng cách thế hệ)
  Xem thêm [[gap]]
  Xem thêm [[gap]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  the generation gap
  sự khác nhau về tư tưởng giữa thế hệ đi trước và thế hệ tiếp nối (Khoảng cách thế hệ)

  Xem thêm gap

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X