• /ˌdʒɛnəˈreɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sinh ra, sự phát sinh ra
  Thế hệ, đời
  (điện học) sự phát điện
  the generation gap
  sự khác nhau về tư tưởng giữa thế hệ đi trước và thế hệ tiếp nối

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự sinh ra, sự tạo thành, thế hệ
  generation of random numbers
  (xác suất ) sự tạo ra các số ngẫu nhiên
  singular generation of a ruled surface
  đường kỳ dị của một mặt kẻ


  Y học

  sự sinh, phát sinh
  thế hệ

  Điện lạnh

  sự sinh
  refrigerant vapour generation
  sự sinh hơi môi chất lạnh
  sự sản sinh
  sự tạo

  Kỹ thuật chung

  đời
  sự hình thành
  sự phát
  AC current generation
  sự phát dòng xoay chiều
  cold generation
  sự phát lạnh
  ebb generation
  sự phát sinh triều ròng
  electricity generation
  sự phát điện
  electrochemical power generation
  sự phát điện hóa năng
  generation of electricity
  sự phát điện
  generation of electricity
  sự phát sinh điện
  heat generation
  sự phát nhiệt
  information generation
  sự phát sinh thông tin
  message generation
  sự phát thông báo
  power generation
  sự phát công
  spontaneous generation
  sự phát sinh ngẫu nhiên
  spontaneous generation
  sự phát sinh tự nhiên, sự tự phát
  steam generation
  sự phát hơi (nước)
  tone generation
  sự phát sinh âm hưởng
  traffic generation
  sự phát sinh giao thông
  sự phát điện
  electrochemical power generation
  sự phát điện hóa năng
  sự phát sinh
  ebb generation
  sự phát sinh triều ròng
  generation of electricity
  sự phát sinh điện
  information generation
  sự phát sinh thông tin
  spontaneous generation
  sự phát sinh ngẫu nhiên
  spontaneous generation
  sự phát sinh tự nhiên, sự tự phát
  tone generation
  sự phát sinh âm hưởng
  traffic generation
  sự phát sinh giao thông
  sự sinh ra
  sự sinh sản
  sự tạo thành
  waste generation
  sự tạo thành chất thải
  sản lượng
  steam generation
  sản lượng hơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X