• (Khác biệt giữa các bản)

  Admin (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ===Idioms=== =====To take sth on the chin ===== ::(Lóng)Chịu khổ, chịu đau, chịu sự trừng phạt; chấp nhận không phàn nàn)
  So với sau →

  18:04, ngày 4 tháng 3 năm 2009

  Idioms

  To take sth on the chin
  (Lóng)Chịu khổ, chịu đau, chịu sự trừng phạt; chấp nhận không phàn nàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X