• (Khác biệt giữa các bản)

  Admin (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ===Idioms=== =====To take the colour out of sth ===== ::Làm cho vật gì phải bay màu)
  So với sau →

  18:04, ngày 4 tháng 3 năm 2009

  Idioms

  To take the colour out of sth
  Làm cho vật gì phải bay màu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X