• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (22:10, ngày 19 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Thành Ngữ===
  ===Thành Ngữ===
  Dòng 8: Dòng 4:
  ::ra sân khấu sau những tràng vỗ tay hoan nghênh (diễn viên)
  ::ra sân khấu sau những tràng vỗ tay hoan nghênh (diễn viên)
  Xem thêm [[curtain]]
  Xem thêm [[curtain]]
  -
  [[Category:Thông dụng]]
  +
   
  -
  [[Thể_loại:idioms]]
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:idioms]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  to take the curtain
  ra sân khấu sau những tràng vỗ tay hoan nghênh (diễn viên)

  Xem thêm curtain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X